Prokura

Aby dowiedzieć się, co oznacza to enigmatyczne pojęcie należy sięgnąć do Kodeksu Cywilnego, a dokładniej artykułu 109. Według niego prokura stanowi rodzaj Więcej »

Tryb negocjacyjny

Jak sama nawa wskazuje tryb negocjacyjny zawierania umów handlowych polega na dyskusji obu stron na temat ostatecznego jej kształtu. Więcej »

Tryb ofertowy

Ten tryb zawierania umowy handlowej charakteryzuje, co ważne, wiążący charakter. Jeśli złożona oferta zostanie przyjęta przez Więcej »

 

Umowy realne i konsensualne

www.pharos.pl/audyt-bezpieczenstwa-informacji/ firma sprzątająca


Umowa konsensualna swoją nazwę czerpie od łacińskiego słowa consensus, czyli porozumienie, kompromis. Jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która

Gwarancja

Gwarancja w przeciwieństwie do rękojmi nie jest gwarantowana przez przepisy prawa. Ustanawia się ją w drodze dobrowolnego oświadczenia dotyczącego umowy sprzedaży lub osobnej umowy .

Skuteczny komornik sądowy kraków z którego ostatnio korzystałem to Paweł Grzybowski Wszystko na temat warunków zabudowy - na tej stronie

Zastaw rejestrowy

Innym rodzajem zastawu jest rejestrowy. Jego przedmiotem mogą być prawa majątkowe, ale tylko jeśli są zbywalne, a także rzeczy ruchome z jednym wyjątkiem. Stanowią go statki

Oferty wywołane i niewywołane


Oferta to propozycja sprzedaży konkretnego towaru wraz z konkretnymi warunkami, na jakich owa sprzedaż miałaby przebiegać. Takie zapytanie

Zastaw


Prawo polskie definiuje zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest formą zabezpieczenia określonej wierzytelności (tak zwane prawo

Rodzaje pełnomocnictw


W polskim prawie wyróżnia się kilka rodzajów pełnomocnictw, w zależności od zakresu uprawnień osoby, której przekazane jest