Prokura

Aby dowiedzieć się, co oznacza to enigmatyczne pojęcie należy sięgnąć do Kodeksu Cywilnego, a dokładniej artykułu 109. Według niego prokura stanowi rodzaj Więcej »

Tryb negocjacyjny

Jak sama nawa wskazuje tryb negocjacyjny zawierania umów handlowych polega na dyskusji obu stron na temat ostatecznego jej kształtu. Więcej »

Tryb ofertowy

Ten tryb zawierania umowy handlowej charakteryzuje, co ważne, wiążący charakter. Jeśli złożona oferta zostanie przyjęta przez Więcej »

 

Przedawnienie kar umownych

www.ekranwmroku.pl

Klauzula o zastosowaniu kary umownej jest bardzo często stosowana w umowach cywilnoprawnych. Ma za zadanie ochronić stronę przed niewywiązaniem się z zaciągniętych

adwokat gdańsk